Börü, kelime anlamı olarak eski Türkçe’ye dayanmaktadır “kurt, yiğit, bahadır ve cesur” gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Ergenekon Destanı yazıtlarında Börü kelimesi, “Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt” anlamına gelmektedir. Börü yani bozkurt geçmişten günümüze Türk devletlerinin simgesi haline gelmiştir. Bunun sebebi ise Göktürk (bozkurt) destanıdır. Kısaca değinmek gerekirse; Türkler Batı DeniziDevamını Oku